Autorzy

Wojciech Żmudziński SJ

Wojciech Żmudziński SJ

Jezuita, odbył studia filozoficzne na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, studia teologiczne (kościelny lic. z teologii biblijnej) na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, zarządzanie w oświacie na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku. Dyrektor Edukacyjnej Kliniki Poradni Profilaktyki Uzależnień i Centrum Arrupe w Gdyni. Posiada doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi w ośrodkach dla narkomanów w Polsce oraz we Włoszech. W latach 2002-2007 dyrektor Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, Członek SDP oraz Jesuit European Committee for Secondary Education i Komisji ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Współpracownik redakcji miesięcznika KATECHETA i redaktor naczelny kwartalnika o wychowaniu BYĆ DLA INNYCH. Autor wielu artykułów z dziedziny edukacji, profilaktyki uzależnień i teologii biblijnej oraz pięciu książek: Narkomani i Chrystus, Metodologia uczenia się, Biblijni liderzy, Boży dar - mamona, Seks-skandale w Biblii.


Lista wszystkich odpowiedzi tego autora: