Autorzy

Alicja Daugielewicz

Alicja

Magister psychologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski), absolwentka studiów podyplomowych z psychoterapii integracyjnej w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, kierownik jezuickiej Edukacyjnej Kliniki Poradni Profilaktyki Uzależnień w latach 2009-2010. Odbyła dodatkowe szkolenia z interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej, z profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych, postępowania z osobami mającymi kontakt z narkotykami, w dziedzinie psychologicznej ekspertyzy sądowej, negocjacji i mediacji policyjnej w sytuacjach kryzysowych. Posiada uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznych badań psychologicznych kierowców oraz osób starających się o posiadanie broni. Obecnie prowadzi Pracownię Psychologiczno-Terapeutyczną w Gdańsku.

 


Lista wszystkich odpowiedzi tego autora: