Autorzy

Bogdan Kosztyła

Bogdan Kosztyła

Magister psychologii (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), magister teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski), nauczyciel dyplomowany. Dodatkowo odbył studia podyplomowe z zakresy wychowania pro rodzinnego i seksualnego oraz studia podyplomowe "informatyka dla nauczycieli". Ma żonę oraz dwie córki: Marysię i Anię. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel wychowania do życia w rodzinie w Katolickim Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II w Łodzi oraz jako doradca metodyczny w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Obecnie jest trenerem Centrum Arrupe. Ukończył między innymi szkolenie "Ludzie, zasoby, proces" prowadzone przez Instytut Ericksonowski w Łodzi, a także kurs "Psychologia komunikacji" prowadzony przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Prowadzi własną praktykę psychologiczną zajmując się problematyką małżeńską, rodzinną i wychowawczą.


Lista wszystkich odpowiedzi tego autora: