Autorzy

Alicja Sztafarek

Alicja Sztafarek

Psycholog, terapeutka pedagogiczna. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz studia podyplomowe z „Wczesnego wspomagania, edukacji i terapii dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami rozwoju” na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje w Edukacyjnej Klinice. Poradni profilaktyki Uzależnień w Gdyni. Prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne przeznaczone dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych oraz konsultacje psychologiczne dla rodziców. W ramach współpracy wolontaryjnej z Edukacyjna Kliniką  prowadziła warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci. Jako wolontariusz pracowała także w jednym gdyńskich Rodzinnych Domów Dziecka.


Lista wszystkich odpowiedzi tego autora: