Autorzy

Alicja Daugielewicz

Alicja

Magister psychologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski), absolwentka studiów podyplomowych z psychoterapii integracyjnej w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, kierownik jezuickiej Edukacyjnej Kliniki Poradni Profilaktyki Uzależnień w latach 2009-2010. Odbyła dodatkowe szkolenia z interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej, z profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych, postępowania z osobami mającymi kontakt z narkotykami, w dziedzinie psychologicznej ekspertyzy sądowej, negocjacji i mediacji policyjnej w sytuacjach kryzysowych. Posiada uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznych badań psychologicznych kierowców oraz osób starających się o posiadanie broni. Obecnie prowadzi Pracownię Psychologiczno-Terapeutyczną w Gdańsku.

 

lista wszystkich odpowiedzi tego autora (21)Krzysztof Durnaś

Krzysztof Durnaś

Magister teologii, trener Centrum Arrupe. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Łodzi. Ma żonę i dwójkę dzieci. Jest członkiem Zakonu Świętego Jerzego. Prowadzi kursy dla nauczycieli na temat współpracy szkoły z rodzicami oraz konferencje dotyczące pracy z uczniem przeżywającym trudności, a także szkoleniowe rady pedagogiczne, na których porusza zagadnienie praw nauczyciela. Szkolił nauczycieli i dyrektorów szkół w Polsce, na Ukrainie i na Białorusi. Współpracuje z kwartalnikiem o wychowaniu BYĆ DLA INNYCH. Ma długoletnie doświadczenie pracy z uczniami będącymi pod nadzorem kuratora.

lista wszystkich odpowiedzi tego autora (1)Ewa Frączyk

Ewa Frączyk

Magister pedagogiki (Katolicki Uniwersytet Lubelski), socjoterapeutka i trener Centrum Arrupe. Nauczyciel wspomagający w Gimnazjum nr 13 im. Józefa Bema w Łodzi. Ukończyła studia podyplomowe z resocjalizacji. Współzakładała i współprowadziła Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łodzi (lata 1992-2000) oraz kierowała świetlicą środowiskową w latach 1997-2001. Animator sztuki origami. Absolwentka dwuletniego kursu Integralny Model Pedagogii. Współautorka programu szkoleniowego dla nauczycieli "Etyka w pracy nauczyciela". Doskonaliła nauczycieli w Polsce i na Białorusi.

lista wszystkich odpowiedzi tego autora (1)Bogdan Kosztyła

Bogdan Kosztyła

Magister psychologii (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), magister teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski), nauczyciel dyplomowany. Dodatkowo odbył studia podyplomowe z zakresy wychowania pro rodzinnego i seksualnego oraz studia podyplomowe "informatyka dla nauczycieli". Ma żonę oraz dwie córki: Marysię i Anię. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel wychowania do życia w rodzinie w Katolickim Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II w Łodzi oraz jako doradca metodyczny w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Obecnie jest trenerem Centrum Arrupe. Ukończył między innymi szkolenie "Ludzie, zasoby, proces" prowadzone przez Instytut Ericksonowski w Łodzi, a także kurs "Psychologia komunikacji" prowadzony przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Prowadzi własną praktykę psychologiczną zajmując się problematyką małżeńską, rodzinną i wychowawczą.

lista wszystkich odpowiedzi tego autora (7)Zbigniew Kruszewski

Zbigniew Kruszewski

Magister filologii polskiej (Uniwersytet Gdański). Trener Centrum Arrupe. Nauczyciel języka polskiego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej w Gdyni. Ukończył kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej oraz International Jesuit Education Leadership Program. Autor książek: Subkultury młodzieżowe oraz Mały słownik subkultur młodzieżowych - na czatach i w oazie. Prowadził kursy doskonalące dla nauczycieli o tematyce kultury młodzieżowej (Subkultury młodzieżowe, Nauczyciel w świecie hip-hopu). Jest członkiem redakcji kwartalnika o wychowaniu BYĆ DLA INNYCH. Pracuje w Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe w Gdyni jako specjalista ds. programowych.

lista wszystkich odpowiedzi tego autora (6)Alicja Sztafarek

Alicja Sztafarek

Psycholog, terapeutka pedagogiczna. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz studia podyplomowe z „Wczesnego wspomagania, edukacji i terapii dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami rozwoju” na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje w Edukacyjnej Klinice. Poradni profilaktyki Uzależnień w Gdyni. Prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne przeznaczone dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych oraz konsultacje psychologiczne dla rodziców. W ramach współpracy wolontaryjnej z Edukacyjna Kliniką  prowadziła warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci. Jako wolontariusz pracowała także w jednym gdyńskich Rodzinnych Domów Dziecka.

lista wszystkich odpowiedzi tego autora (18)Monika Szymańska

Monika Szymańska

Monika Szymańska, magister pedagogiki, Specjalista Terapii Uzależnień w Edukacyjnej Klinice Poradni Profilaktyki Uzależnień w Gdyni. Prowadzi konsultacje, terapię indywidualną i grupową. Swój warsztat pedagogiczny doskonaliła w Centrum Arrupe a pracę zawodową rozpoczęła w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Gdańsku, oraz Ośrodku Terapii Uzależnień w Smażynie. Aktualnie szkoli się w Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej "Trójmiasto".

lista wszystkich odpowiedzi tego autora (38)Wojciech Żmudziński SJ

Wojciech Żmudziński SJ

Jezuita, odbył studia filozoficzne na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, studia teologiczne (kościelny lic. z teologii biblijnej) na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, zarządzanie w oświacie na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku. Dyrektor Edukacyjnej Kliniki Poradni Profilaktyki Uzależnień i Centrum Arrupe w Gdyni. Posiada doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi w ośrodkach dla narkomanów w Polsce oraz we Włoszech. W latach 2002-2007 dyrektor Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, Członek SDP oraz Jesuit European Committee for Secondary Education i Komisji ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Współpracownik redakcji miesięcznika KATECHETA i redaktor naczelny kwartalnika o wychowaniu BYĆ DLA INNYCH. Autor wielu artykułów z dziedziny edukacji, profilaktyki uzależnień i teologii biblijnej oraz pięciu książek: Narkomani i Chrystus, Metodologia uczenia się, Biblijni liderzy, Boży dar - mamona, Seks-skandale w Biblii.

lista wszystkich odpowiedzi tego autora (53)